Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns på https://halsafitness.se/anvandarvillkor/. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.

Annons
Annons
Hälsa

Lider du av panikångest, ängslan eller hjärtklappning? Misströsta inte – hjälp finns att få!

Ångest är för det mesta tabu som samtalsämne, eftersom antalet personer som känner sig bekväma med att diskutera det offentligt är ganska få. Därför lider många i tysthet, ovetande om vart de ska vända sig för att få hjälp och rädda för att avslöja sina problem för andra. Anna Williamson upptäckte att hon led av ångest efter att ha drabbats av en panikattack på sitt jobb som barnprogramledare. I sin nya bok Breaking Mad försöker hon hjälpa andra som befinner sig i en liknande sits. Tanken är att boken ska fungera som en guide med handfasta tips på hur du upptäcker de första tecknen på ångest och hur du praktiskt ska gå till väga för att hitta en lösning. Boken innehåller förutom författarens egna reflektioner även expertråd från psykologen Reetta Newell, och kan mycket väl vara det verktyg du behöver för att få bukt med din ångest och oro.

Ångest – så  funkar det
Vad är det egentligen för skillnad mellan att uppleva ångest och att bara vara ängslig inför något? Ångest är en vanligt förekommande psykisk åkomma som många människor lider av, men det är ett brett begrepp och symtomen brukar i allmänhet graderas från lättare oro på ena änden av skalan upp till panikångest på den andra. Därför är det inte alltid helt självklart vad som åsyftas när man pratar om ångest.

”Att vara ängslig betyder att man oroar sig för något specifikt, som att betala räkningarna eller en stundande flygresa. Att lida av ångest är en mer allmän känsla, som uppstår till följd av att hjärnan identifierar vanliga vardagsfenomen som hot”, säger psykoterapeuten Christopher Paul Jones. ”Att veta var gränsen går kan vara svårt, men det blir enklare när du lärt dig identifiera de olika negativa känslorna och vad det är som triggar igång dem.”

Lättare oroskänslor kan ofta uthärdas relativt smärtfritt, medan svårare typer av ångest kan omöjliggöra en fungerande vardag. Oavsett hur akut din ångest är så finns det metoder som hjälper dig att hantera den – men först måste du erkänna dess existens.

Ofta kan din ångest påverka så många aspekter av din vardag att du kanske inte alltid inser vilka problem som är ångestrelaterade.

Annons

”Många kommer hit med problem orsakade av långvarig ångest, men inser inte att det är just ångesten som är roten till det onda”, säger psykiatrikern Judith Morning. ”En del har fysiska hälsoproblem medan andra lider av humörsvängningar eller insomningssvårigheter, men gemensamt för dem alla är att ångest är det bakomliggande problemet.”

Därför är det viktigt att inse att ångest kan ta en mängd olika uttryck och vara mer eller mindre svår att leva med.

Varningssignalerna
Innan du kan ta itu med din ångest måste du först lära dig känna igen de tecken som tyder på att det är just ångest som begränsar din vardag. ”Det första steget består i att identifiera problemet och erkänna för dig själv att du lider av ångest, så att du kan hitta de underliggande orsakerna”, säger Christopher. ”När du vet vad det är som gör dig orolig kan du lära dig att undvika den typen av situationer, eller använda olika tekniker för att lindra ångesten om situationen ifråga är omöjlig att undvika.”

Även om ångest är en psykisk åkomma, så kan den orsaka ett flertal olika fysiska besvär. Bland dessa märks huvudvärk, spänningar i axlar och nacke, insomningssvårigheter, irritabilitet, matsmältningsproblem, avsaknad av aptit och andnöd. I Breaking Mad är det inte bara en form av ångest som står i fokus. Anna utgår från sina egna personliga upplevelser och har vikt flera kapitel i boken åt att tackla specifika orsaker till ångest och effekterna av dessa. Vare sig du lider av regelbundet återkommande panikattacker eller har svårt att somna om kvällarna så finns det ett kapitel i boken som behandlar just detta.

Många sticker huvudet i sanden och försöker leva som vanligt efter att ha konfronterats med en potentiell ångestdiagnos. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte finns något att skämmas för. Att erkänna att man drabbats av ångest och fatta beslutet att göra något åt saken är både beundransvärt och modigt. Med lite tålamod och stöd från nära och kära är chansen god att du lyckas övervinna de hinder som står i din väg.

Gå till handling
Det är väldigt sällan som vi behöver utkämpa den här sortens strider helt på egen hand. Kanske har du någon i din närhet – en vän, familjemedlem eller vårdkontakt – som kan hjälpa dig att tackla din ångest.

”Mitt råd till dig som lider av ångest är att prata med någon som du litar på”, säger läkaren David Edwards. ”Uttrycket ’ett delat problem är ett halvt problem’ stämmer till stor del och ibland kan ett vanligt samtal vara nyckeln till lösningen.”

Bara det faktum att du klär det som tynger dig i ord kan få det att kännas som om en sten har lyfts från dina axlar. Om du håller alla känslor och tankar inombords kommer det till slut att bli för mycket. När du diskuterar dina problem med någon närstående är det helt plötsligt två och inte bara en som kan hitta möjliga utvägar, vilket Anna också skriver i sin bok. Det är därför dubbelt så troligt att ni tillsammans kan komma på en lösning.

Det kan finnas många anledningar till varför man tvekar att söka hjälp. En kan vara att man tror att ens problem inte kommer att tas seriöst, men om det oroar dig måste du komma ihåg att din familj och dina nära vänner finns där för att stötta dig. Om du tidigare dragit dig för att söka professionell hjälp kan deras stöd och empati boosta ditt självförtroende tillräckligt mycket för att du ska våga göra slag i saken. Input från dina närstående kan också förse dig med helt nya perspektiv och hjälpa dig att bryta det negativa tankemönstret.

 

Lämna en kommentar

Annons
Annons
Annons
Yoga Bingo är en ny och underhållande version av att praktisera Yoga
Yoga Bingo är en ny och underhållande version av att praktisera Yoga