Hälsa & Fitness
Annons
Annons
Träning

Träning – bra för både kropp och knopp

Du kan skippa korsorden och annan “hjärnträning” – din vanliga träning fungerar precis lika bra enligt en ny studie.

Man har länge antagit att fysisk aktivitet har positiva effekter på så kallade kognitiva funktioner som inbegriper bland annat tänkande och minne, och på så sätt skulle kunna minska risken för demens och andra liknande sjukdomar. De studier som tidigare utförts på området har dock pekat åt olika håll. Därför har man nu gjort en stor meta-analys där man inkluderat studier från 2002 och framåt där man studerat fysisk aktivitet och dess koppling till kognition.

I studien ingick forskning som matchade följande kriterier; träningsprogrammet skulle pågå i mer än fyra veckor. De träningsformer som ingick var till störst del konditionsträning och/eller styrketräning. Ett fåtal studier gjordes även på tai chi. Försökspersonerna i studierna skulle utgöras av män och kvinnor över 50 år utan specificerad kognitiv funktion.

Man uteslöt studier där försökspersonerna drabbats av någon neurologisk sjukdom såsom stroke, eller annan åkomma som kunde påverka utfallet. Studierna måste ha en kontrollgrupp för att kunna utvärdera resultatet. Vissa kontrollgrupper utförde ingen intervention medan vissa till exempel stretchade eller hade sociala grupper där utfallet sedan jämfördes med utfallet hos träningsgruppen.

Olika typer av tester för kognitiv funktion genomfördes i de olika studierna, till exempel på minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner (till exempel förmågan att ta initiativ) och skulle utvärderas efter träningsperioden.

Annons

Resultatet

39 studier inkluderades i meta-analysen och resultatet blev att styrketräning och konditionsträning eller kombinationen av dem båda av måttlig eller hög intensitet i 45 till 60 minuter gav god effekt på kognition och minne. Även tai chi verkade ge en likartad effekt men på grund av det lilla antalet studier som undersökte denna träningsform kan man inte dra någon större slutsats.

Resultatet var oberoende av vilken kognitiv status försökspersonerna hade från början, vilket indikerar att individer med redan försämrat minne får goda effekter av träning. I en annan studie såg man att friska äldre kvinnor som fick styrketräna två gånger i veckan i ett år fick goda resultat såväl på ett kognitivt test som faktiska observerbara positiva effekter när man studerade hjärnan med magnetkamera (MR).

Det finns alltså all anledning att fortsätta träna hela livet för en hälsosam ålderdom och nu har du också forskning som stöd för att ta med mormor eller mamma till gymmet eller löpspåret. De goda effekterna av träning stannar inte vid kroppen utan tar sig hela vägen upp till knoppen!

Källor:

Northey, JM., Cherbuin, N., Pumpa, KL., Smee, DJ., Rattray, B. (2018). British Journal of Sports Medicine. 52:154–160. doi:10.1136/bjsports-2016-096587

Liu-Ambrose, T., Nagamatsu, LS., Voss, MW, Karim, M., Khan, KM., Handy, TC. (2012). Neurobiology of Aging. 33(8):1690-8. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2011.05.010.

 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.